POSZERZAMY GRANICE I HORYZONTY BIZNESOWE

Skupiamy się m.in. na tworzeniu koncepcji wejścia przedsiębiorstw na rynek, w doradztwie prawnym i biznesowym, a także na monitorowaniu otoczenia biznesowego w poszczególnych sektorach gospodarki.

KONTAKT

O NAS

ANALIZA BIZNESOWA, DORADZTWO PRAWNE, DORADZTWO KSIĘGOWE ITP.

Głównym celem działalności ROYTMAAN jest poszerzanie granic i horyzontów biznesowych naszych Kontrahentów. Skupiamy się m.in. na tworzeniu koncepcji wejścia przedsiębiorstw na rynek, w doradztwie prawnym i biznesowym, a także na monitorowaniu otoczenia biznesowego w poszczególnych sektorach gospodarki. W zależności od potrzeb doświadczeni pracownicy przeprowadzą szczegółową analizę konkurencji, możliwości eksportowych, a następnie przygotują efektywną strategię internacjonalizacji, która pozwoli wejść na nasz oraz zagraniczny rynek bez niepożądanych komplikacji

POMAGAMY FIRMOM W POLSCE I NA ŚWIECIE

Wspieramy polskich klientów ze wszystkich branż od kilku lat

Naszymi klientami są firmy globalne, instytucje publiczne itp.

Sprawdź, dlaczego firmy współpracują z Roytmaan

Doradztwo biznesowe

w sprawach związanych z wejściem firm na rynki zagraniczne, ekspansją krajową i zagraniczną działalności Naszych Klientów.

Dogłębna analiza biznesowa

otoczenia organizacji poparta wywiadem biznesowym i konkurencyjnym w celu znalezienia źródła problemu, kierunku rozwiązania oraz szansy rozwoju dla biznesu Naszych Klientów.

Poszukiwanie nowych rozwiązań

działalności Naszych Klientów poprzez konfrontację aspektów biznesowych i prawnych.

Kompetencje

Cechują, określają i wyróżniają nas kompetencje. Są one naszą siłą napędową. W połączeniu z czasem opracowujemy unikatowe pomysły i rozwiązania.

airplanemode_active

Internationalization

Kompleksowa pomoc w zakresie internacjonalizacji, wejścia firm na rynki zagraniczne, Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, Prowadzimy przetargi międzynarodowe we wszystkich językach europejskich, które także są elementem internacjonalizacji, Znamy otoczenie rynkowe, biznesowe, kulturowe tych krajów, Mamy sieć profesjonalnych naszych przedstawicieli w wielu krajach Europy, dzięki czemu możemy w szybki sposób nawiązywać międzynarodowe kontakty pomiędzy firmami.

assignment_turned_in

Business and Market Intelligence

Specjalizujemy się w wywiadzie biznesowym i konkurencyjnym, Znamy współczesne metody i techniki wywiadowcze, Członkowie naszego zespołu należą do międzynarodowej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), Monitorujemy sygnały rynkowe i na bieżąco reagujemy na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym.

compare_arrows

Business in Law

Swoją pracą łączymy punkty styku świata biznesu i prawa, Swobodnie poruszamy się w świecie prawa handlowego, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, Służymy pomocą w obsłudze firm w sprawach spornych, nietypowych, wymagających głębokiej analizy z wykorzystaniem wiedzy z innych obszarów biznesowych, Wspomagamy w negocjacjach oraz analizie umów w kwestiach formalno-prawnych.

“ Nie podejmuj się przedsięwzięcia, które nie byłoby w sposób oczywisty istotne i prawie niemożliwe.”

Edwin H. Land

Masz pytania?, skontaktuj się z nami .